Rotonde Vondellaan - Vlietlaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ridderkerk
DossierNL.IMRO.0597.BPOOST2014RotVliet
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0597.BPOOST2014RotVliet-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-03-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 09-04-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.417 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 323 4,35%
- Groen (art. 3) 323 4,35%
Verkeer 6.934 93,49%
- Verkeer (art. 4) 6.934 93,49%
Water 160 2,16%
- Water (art. 5) 160 2,16%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Rotonde Vondellaan - Vlietlaan detail kaart
Het Zand en De Gorzen detail kaart
Ridderkerk-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) detail
gemeente Ridderkerk - GPP Steur 22 - Steur 22 detail
gemeente Ridderkerk - GPP Geerlaan 97 - Geerlaan 97 detail
gemeente Ridderkerk - GPP Bellamystraat - Bellamystraat 32 detail
gemeente Ridderkerk - GPP Rijnsingel 355 - Rijnsingel 355 detail

Vergunningen in de gaten houden?