Park Ringdijk Slikkerveer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Ridderkerk Dossier NL.IMRO.0597.BPSLIK2013PARKRING Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0597.BPSLIK2013PARKRING-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 36.616 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 12.553 34,28%

- Maatschappelijk (art. 4) 8.003 21,86%

- Recreatie (art. 5) 6.301 17,21%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 2.189 5,98%

- Water (art. 7) 7.571 20,68%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 8) 5.352 14,62%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Baden Powellstraat