Parkstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1008Parkstad Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1008Parkstad-oh02 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 156.544 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd - 1 (art. 3) 15.641 9,99%
- Gemengd - 2 (art. 4) 3.624 2,32%
- Gemengd - 3 (art. 5) 21.487 13,73%
- Gemengd - 4 (art. 6) 13.573 8,67%
- Gemengd - 5 (art. 7) 22.216 14,19%
- Gemengd - 6 (art. 8) 20.796 13,28%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 28.881 18,45%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 10) 30.327 19,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 11) 156.544 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 12) 56.601 36,16%