Jaffa-West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1014JaffaWest Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1014JaffaWest-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 103.493 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel (art. 3) 2.901 2,80%

- Gemengd - 1 (art. 4) 985 0,95%
- Gemengd - 2 (art. 5) 5.583 5,39%

- Groen (art. 6) 6.820 6,59%

- Maatschappelijk (art. 7) 2.886 2,79%

- Tuin (art. 8) 7.936 7,67%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 35.796 34,59%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 10) 5.935 5,73%

- Water (art. 11) 6.268 6,06%

- Wonen (art. 12) 10.847 10,48%
- Wonen - Berging (art. 13) 207 0,20%

- Woongebied (art. 14) 17.333 16,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 15) 103.493 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 16) 4.096 3,96%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 17) 2.694 2,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 19) 2.181 2,11%