Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lombardijen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam
DossierNL.IMRO.0599.BP1019Lombard
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0599.BP1019Lombard-oh01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 03-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.221.066 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 86.332 3,89%
- Bedrijf - 2 (art. 3) 8.104 0,36%
- Bedrijf - 3 (art. 4) 75.089 3,38%
- Bedrijf - Gemeentewerf (art. 5) 1.263 0,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.059 0,05%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 817 0,04%
Cultuur en ontspanning 27.026 1,22%
- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 8) 18.221 0,82%
- Cultuur en ontspanning - Speeltuin (art. 9) 8.804 0,40%
Detailhandel 3.212 0,14%
- Detailhandel (art. 10) 1.221 0,05%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 11) 1.991 0,09%
Gemengd 21.095 0,95%
- Gemengd - 1 (art. 12) 17.406 0,78%
- Gemengd - 2 (art. 13) 3.688 0,17%
Groen 447.608 20,15%
- Groen (art. 14) 447.608 20,15%
Horeca 221 0,01%
- Horeca (art. 15) 221 0,01%
Maatschappelijk 67.391 3,03%
- Maatschappelijk - 1 (art. 16) 45.296 2,04%
- Maatschappelijk - 2 (art. 17) 22.095 0,99%
Recreatie 45.616 2,05%
- Recreatie - Nutstuin (art. 18) 14.150 0,64%
- Recreatie - Volkstuin (art. 19) 31.466 1,42%
Sport 62.046 2,79%
- Sport - Sport- en speelterrein (art. 20) 62.046 2,79%
Tuin 420.428 18,93%
- Tuin (art. 21) 420.428 18,93%
Verkeer 705.808 31,78%
- Verkeer - Erf (art. 22) 46.336 2,09%
- Verkeer - Garagebox (art. 23) 4.303 0,19%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 24) 107.128 4,82%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 25) 418.836 18,86%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 26) 129.205 5,82%
Water 73.418 3,31%
- Water - 1 (art. 27) 73.418 3,31%
Wonen 248.811 11,20%
- Wonen (art. 28) 93.813 4,22%
- Wonen - 1 (art. 29) 93.207 4,20%
- Wonen - 2 (art. 30) 29.749 1,34%
- Wonen - Berging (art. 31) 855 0,04%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 32) 27.336 1,23%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 33) 3.850 0,17%
Woongebied 12.053 0,54%
- Woongebied (art. 34) 12.053 0,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 34.857 1,57%
Leiding - Gas (art. 35) 14.061 0,63%
Leiding - Hoogspanning (art. 36) 20.796 0,94%
Waarde 2.221.066 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 37) 2.221.066 100,00%
Waterstaat 34.832 1,57%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 34.832 1,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Kooiwalweg vastgesteld 11-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Pascalkwartier vastgesteld 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kreekhuizen vastgesteld 17-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Terrassen vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Staandplaatsen en evenementen vastgesteld 27-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 27-06-2019 27-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming 20-06-2019 20-08-2019 detail
overig Beleidsregels Primaire waterkeringen in ontwerp Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 20-06-2019 20-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Straatnaamgeving Hoeksebaan etc. 20-06-2019 20-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bijenpark Rotterdam detail
Goldonistraat Rotterdam detail
Aesopusviaduct Rotterdam detail
De Mussetstraat Rotterdam detail
Menanderstraat Rotterdam detail
Swiftstraat Rotterdam detail
Hippiashof Rotterdam detail
Laagjes Rotterdam detail
Thomas à Kempisstraat Rotterdam detail
1e Opbouwstraat Rotterdam detail

Meer weten over adressen?