Oud-IJsselmonde

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1020OudIJsselmo Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1020OudIJsselmo-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 963.805 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 10.024 1,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 105 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 5) 1.032 0,11%
- Gemengd - 2 (art. 6) 537 0,06%
- Gemengd - 3 (art. 7) 352 0,04%
- Gemengd - 4 (art. 8) 436 0,05%

- Groen - 1 (art. 9) 77.312 8,02%
- Groen - 2 (art. 10) 7.015 0,73%

- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 9.229 0,96%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 2.756 0,29%

- Waterstaatkundige doeleinden (art. 24) 4.868 0,51%

- Recreatie - Jacht- en passantenhaven (art. 13) 42.707 4,43%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 14) 9.491 0,98%

- Tuin - 1 (art. 15) 57.474 5,96%
- Tuin - 2 (art. 16) 23.489 2,44%

- Verkeer - Autosnelweg (art. 17) 186.542 19,35%
- Verkeer - Erf (art. 18) 9.989 1,04%
- Verkeer - Garagebox (art. 19) 640 0,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 121.258 12,58%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 21) 32.234 3,34%

- Water - 1 (art. 22) 3.802 0,39%
- Water - 2 (art. 23) 313.694 32,55%

- Wonen (art. 25) 48.816 5,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 4.457 0,46%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 120.362 12,49%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 141.041 14,63%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 29) 140.510 14,58%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 30) 205.611 21,33%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 31) 351.823 36,50%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 32) 5.293 0,55%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 33) 33.531 3,48%

- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 200.312 20,78%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 35) 13.925 1,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 40.1) 6.154 0,64%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 40.2) 4.161 0,43%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 40.3) 2.890 0,30%