Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat heeft op 23-04-2015 de status vastgesteld gekregen door Rotterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rotterdam
Dossier
NL.IMRO.0599.BP1021BotlekVonpl
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0599.BP1021BotlekVonpl-va04
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 34.914.992 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 121.855 0,35%
- Bedrijf - 10 (art. 12) 25.531 0,07%
- Bedrijf - 11 (art. 13) 27.861 0,08%
- Bedrijf - 12 (art. 14) 54.687 0,16%
- Bedrijf - 13 (art. 15) 1.621.725 4,64%
- Bedrijf - 14 (art. 16) 1.027.735 2,94%
- Bedrijf - 15 (art. 17) 300.859 0,86%
- Bedrijf - 16 (art. 18) 5.383 0,02%
- Bedrijf - 17 (art. 19) 431.922 1,24%
- Bedrijf - 18 (art. 20) 30.187 0,09%
- Bedrijf - 19 (art. 21) 309.386 0,89%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 312.848 0,90%
- Bedrijf - 20 (art. 22) 72.535 0,21%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 66.362 0,19%
- Bedrijf - 4 (art. 6) 132.313 0,38%
- Bedrijf - 5 (art. 7) 92.577 0,27%
- Bedrijf - 6 (art. 8) 25.065 0,07%
- Bedrijf - 7 (art. 9) 359.984 1,03%
- Bedrijf - 8 (art. 10) 157.115 0,45%
- Bedrijf - 9 (art. 11) 221.628 0,63%
- Bedrijf - Afsluiterschema (art. 23) 205 0,00%
- Bedrijf - Andere havengerelateerde activiteiten (art. 24) 232.503 0,67%
- Bedrijf - Biobased industry (art. 25) 119.717 0,34%
- Bedrijf - Chemie en biobased industry (art. 26) 2.851.411 8,17%
- Bedrijf - Containers (art. 27) 101.651 0,29%
- Bedrijf - Distributie (art. 28) 799.299 2,29%
- Bedrijf - Empty depots (art. 29) 65.588 0,19%
- Bedrijf - IJzererts en kolen (art. 30) 8.914 0,03%
- Bedrijf - Maritieme dienstverlening (art. 31) 71.916 0,21%
- Bedrijf - Maritieme industrie en dienstverlening (art. 32) 353.050 1,01%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 33) 26.186 0,07%
- Bedrijf - Opslag minerale oliën (art. 34) 77.246 0,22%
- Bedrijf - Opslag plantaardige oliën (art. 35) 147.195 0,42%
- Bedrijf - Overig droog massagoed (art. 36) 278.525 0,80%
- Bedrijf - Overig stukgoed (art. 37) 296.475 0,85%
- Bedrijf - Power (art. 38) 109.304 0,31%
- Bedrijf - RoRo (art. 39) 678.426 1,94%
- Bedrijf - Ruwe olie en raffinage (art. 40) 6.334.209 18,14%
- Bedrijf - Utilities (art. 41) 198.736 0,57%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 42) 6.388 0,02%

- Groen (art. 43) 429.010 1,23%

- Horeca (art. 44) 842 0,00%

- Verkeer (art. 45) 5.832.309 16,70%

- Water (art. 46) 10.498.298 30,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 47) 131.590 0,38%
- Leiding - GT4/GT5 (art. 48) 224.817 0,64%
- Leiding - Hoogspanning (art. 49) 387.633 1,11%
- Leiding - Leidingstraat (art. 50) 58.120 0,17%
- Leiding - Leidingstrook (art. 51) 2.796.175 8,01%
- Leiding - Olie (art. 52) 15.495 0,04%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 53) 358.491 1,03%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 54) 1.699.200 4,87%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 55) 22.122.454 63,36%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 56) 10.501.960 30,08%

- Waterstaat - Waterkering (art. 57) 2.336.660 6,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 58) 392.996 1,13%