Laurenskwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1022Laurenskwrt Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1022Laurenskwrt-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 536.932 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum (art. 3) 77.994 14,53%
- Centrum - 6 (art. 4) 124.519 23,19%

- Tuin (art. 5) 1.456 0,27%

- Verkeer - Fietsenstalling (art. 6) 756 0,14%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 243.307 45,31%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 8) 66.790 12,44%

- Water (art. 9) 22.110 4,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 10) 509.249 94,84%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 11) 5.676 1,06%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 12) 11.336 2,11%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 13) 10.671 1,99%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 14) 70.796 13,19%

- Waterstaat - Waterkering (art. 15) 40.681 7,58%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 16) 11.326 2,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 17) 59.696 11,12%

- wro-zone - wijzigingsgebied - 1 (art. 18) 774 0,14%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 2 (art. 19) 1.126 0,21%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 3 (art. 20) 1.856 0,35%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 4 (art. 21) 850 0,16%
- wro-zone - wijzigingsgebied - 5 (art. 22) 674 0,13%