Europoort en Landtong

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1026EuropoortLt Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1026EuropoortLt-va03 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 37.949.642 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 804.872 2,12%
- Bedrijf - 10 (art. 12) 125.644 0,33%
- Bedrijf - 11 (art. 13) 410.041 1,08%
- Bedrijf - 12 (art. 14) 76.227 0,20%
- Bedrijf - 13 (art. 15) 52.883 0,14%
- Bedrijf - 14 (art. 16) 112.832 0,30%
- Bedrijf - 15 (art. 17) 87.202 0,23%
- Bedrijf - 16 (art. 18) 326.822 0,86%
- Bedrijf - 17 (art. 19) 1.016.180 2,68%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 99.781 0,26%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 6.641 0,02%
- Bedrijf - 4 (art. 6) 241.147 0,64%
- Bedrijf - 5 (art. 7) 37.873 0,10%
- Bedrijf - 6 (art. 8) 197.418 0,52%
- Bedrijf - 7 (art. 9) 275.490 0,73%
- Bedrijf - 8 (art. 10) 499.611 1,32%
- Bedrijf - 9 (art. 11) 155.131 0,41%
- Bedrijf - Afsluiterschema (art. 20) 2.520 0,01%
- Bedrijf - Agribulk (art. 21) 179.886 0,47%
- Bedrijf - Andere havengerelateerde activiteiten (art. 22) 346.507 0,91%
- Bedrijf - Biobased industry (art. 23) 237.021 0,62%
- Bedrijf - Chemie en biobased industry (art. 24) 1.135.021 2,99%
- Bedrijf - Distributie (art. 25) 65.447 0,17%
- Bedrijf - Empty depots (art. 26) 10.420 0,03%
- Bedrijf - IJzererts en kolen (art. 27) 1.030.606 2,72%
- Bedrijf - Maritieme dienstverlening (art. 28) 60.064 0,16%
- Bedrijf - Maritieme industrie en dienstverlening (art. 29) 53.999 0,14%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 30) 9.973 0,03%
- Bedrijf - Opslag chemische producten (art. 31) 16.161 0,04%
- Bedrijf - Opslag minerale oliën (art. 32) 14.082 0,04%
- Bedrijf - Opstijgpunt (art. 33) 1.652 0,00%
- Bedrijf - Overig droog massagoed (art. 34) 15.204 0,04%
- Bedrijf - Overig stukgoed (art. 35) 10.505 0,03%
- Bedrijf - Power (art. 36) 97.966 0,26%
- Bedrijf - Raffinaderijterminal (art. 37) 2.284.664 6,02%
- Bedrijf - Ruwe olie en raffinage (art. 38) 4.320.342 11,38%
- Bedrijf - Utilities (art. 39) 42.921 0,11%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 40) 8.089 0,02%

- Groen (art. 41) 2.405.202 6,34%

- Verkeer (art. 42) 4.152.089 10,94%

- Water (art. 43) 16.923.484 44,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 44) 58.516 0,15%
- Leiding - Hoogspanning (art. 45) 175.108 0,46%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 46) 618.311 1,63%
- Leiding - Leidingstrook (art. 47) 2.094.263 5,52%
- Leiding - Olie (art. 48) 21.893 0,06%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 49) 21.158.222 55,75%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 50) 16.791.418 44,25%

- Waterstaat - Waterkering (art. 51) 1.085.995 2,86%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 52) 397 0,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone (art. 53) 252.233 0,66%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 54) 557.477 1,47%