Kralingse Zoom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1036KralingZoom Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1036KralingZoom-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.259.393 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 3) 2.182 0,17%

- Gemengd - 1 (art. 4) 127.107 10,09%
- Gemengd - 2 (art. 5) 7.613 0,60%

- Groen (art. 6) 226.852 18,01%

- Horeca - Hotel (art. 7) 9.421 0,75%

- Kantoor (art. 8) 44.751 3,55%

- Maatschappelijk - 1 (art. 9) 171.571 13,62%
- Maatschappelijk - 2 (art. 10) 5.514 0,44%

- Recreatie - Volkstuin (art. 11) 9.427 0,75%

- Tuin - 1 (art. 12) 13.762 1,09%
- Tuin - 2 (art. 13) 45.681 3,63%

- Verkeer - Autosnelweg (art. 14) 187.671 14,90%
- Verkeer - Garagebox (art. 15) 500 0,04%
- Verkeer - Metro/sneltram (art. 16) 5.523 0,44%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 116.471 9,25%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 18) 101.258 8,04%

- Water (art. 19) 89.434 7,10%

- Wonen - 1 (art. 20) 34.994 2,78%
- Wonen - 2 (art. 21) 24.426 1,94%
- Wonen - 3 (art. 22) 14.802 1,18%
- Wonen - 4 (art. 23) 14.262 1,13%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 24) 6.171 0,49%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 25) 8.192 0,65%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 26) 127.339 10,11%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 27) 480.440 38,15%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 651.614 51,74%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 29) 666 0,05%

- Waterstaat - Waterkering (art. 30) 74.991 5,95%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 31) 22.667 1,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 34.1) 16.252 1,29%