Zevenkamp en Nesselande

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.662.437 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 2 (art. 3) 34.672 0,61%
- Bedrijf - 3 (art. 4) 152.208 2,69%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 5.712 0,10%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 6) 1.412 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 7) 5.120 0,09%

- Centrum (art. 8) 28.845 0,51%

- Gemengd - 1 (art. 9) 14.088 0,25%
- Gemengd - 10 (art. 17) 15.317 0,27%
- Gemengd - 3 (art. 10) 1.397 0,02%
- Gemengd - 4 (art. 11) 3.569 0,06%
- Gemengd - 5 (art. 12) 4.458 0,08%
- Gemengd - 6 (art. 13) 6.483 0,11%
- Gemengd - 7 (art. 14) 1.422 0,03%
- Gemengd - 8 (art. 15) 7.417 0,13%
- Gemengd - 9 (art. 16) 31.679 0,56%

- Groen (art. 18) 1.086.054 19,18%

- Maatschappelijk - 1 (art. 19) 42.109 0,74%
- Maatschappelijk - 2 (art. 20) 7.171 0,13%

- Recreatie - 1 (art. 21) 47.506 0,84%
- Recreatie - 2 (art. 22) 43.835 0,77%
- Recreatie - Jacht- en passantenhaven (art. 23) 31.600 0,56%
- Recreatie - Nutstuin (art. 24) 2.831 0,05%
- Recreatie - Volkstuin (art. 25) 82.599 1,46%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 26) 72.567 1,28%

- Tuin - 1 (art. 27) 458.922 8,10%
- Tuin - 2 (art. 28) 219.028 3,87%
- Tuin - 3 (art. 29) 153.033 2,70%
- Tuin - 4 (art. 30) 2.230 0,04%
- Tuin - 5 (art. 31) 8.989 0,16%

- Verkeer - Erf (art. 32) 24.792 0,44%
- Verkeer - Garagebox (art. 33) 2.386 0,04%
- Verkeer - Metro/sneltram (art. 34) 27.138 0,48%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 35) 1.152.664 20,36%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 36) 234.379 4,14%

- Water (art. 37) 822.308 14,52%

- Wonen - 1 (art. 38) 201.652 3,56%
- Wonen - 10 (art. 47) 21.976 0,39%
- Wonen - 11 (art. 48) 11.589 0,20%
- Wonen - 12 (art. 49) 71.186 1,26%
- Wonen - 13 (art. 50) 14.505 0,26%
- Wonen - 14 (art. 51) 2.269 0,04%
- Wonen - 15 (art. 52) 14.681 0,26%
- Wonen - 17 (art. 53) 287.416 5,08%
- Wonen - 2 (art. 39) 7.043 0,12%
- Wonen - 3 (art. 40) 71.073 1,26%
- Wonen - 4 (art. 41) 25.896 0,46%
- Wonen - 5 (art. 42) 24.640 0,44%
- Wonen - 6 (art. 43) 10.582 0,19%
- Wonen - 7 (art. 44) 8.343 0,15%
- Wonen - 8 (art. 45) 4.036 0,07%
- Wonen - 9 (art. 46) 1.650 0,03%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 54) 30.375 0,54%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 55) 2.264 0,04%

- Woongebied (art. 56) 15.217 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 57) 59.750 1,06%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 58) 234.136 4,13%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 59) 209.078 3,69%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 60) 5.453.359 96,31%

- Waterstaat - Waterkering (art. 61) 96.218 1,70%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 62) 223.484 3,95%