Maasvlakte 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1-va04 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 33.774.944 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 74.845 0,22%
- Bedrijf - 10 (art. 12) 161.631 0,48%
- Bedrijf - 11 (art. 13) 120.929 0,36%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 346.469 1,03%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 285.670 0,85%
- Bedrijf - 4 (art. 6) 38.342 0,11%
- Bedrijf - 5 (art. 7) 1.298.179 3,84%
- Bedrijf - 6 (art. 8) 255.382 0,76%
- Bedrijf - 7 (art. 9) 59.759 0,18%
- Bedrijf - 8 (art. 10) 60.127 0,18%
- Bedrijf - 9 (art. 11) 148.647 0,44%
- Bedrijf - Afsluiterschema (art. 14) 7.410 0,02%
- Bedrijf - Andere havengerelateerde activiteiten (art. 15) 2.995.653 8,87%
- Bedrijf - Biobased industry (art. 16) 429.834 1,27%
- Bedrijf - Chemie en biobased industry (art. 17) 881.264 2,61%
- Bedrijf - Containers (art. 18) 5.205.201 15,41%
- Bedrijf - Gas (art. 19) 438.218 1,30%
- Bedrijf - IJzererts en kolen (art. 20) 1.705.219 5,05%
- Bedrijf - Overig droog massagoed (art. 21) 269.896 0,80%
- Bedrijf - Power (art. 22) 1.087.436 3,22%
- Bedrijf - Raffinaderijterminal (art. 23) 1.220.295 3,61%
- Bedrijf - RoRo (art. 24) 204.835 0,61%
- Bedrijf - Utilities (art. 25) 1.501 0,00%

- Groen (art. 26) 594.656 1,76%
- Groen - Vogelvallei (art. 27) 221.521 0,66%

- Waterstaatkundige doeleinden (art. 30) 107.852 0,32%

- Verkeer (art. 28) 2.901.098 8,59%

- Water (art. 29) 12.653.263 37,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 31) 50.853 0,15%
- Leiding - Hoogspanning (art. 32) 192.787 0,57%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 33) 1.053.671 3,12%
- Leiding - Leidingstrook (art. 34) 1.220.432 3,61%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 35) 21.195.381 62,75%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 36) 12.579.787 37,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 37) 31.809.400 94,18%

- luchtvaartverkeerzone (art. 38) 810.977 2,40%

- veiligheidszone - vuurwerk (art. 39) 76.388 0,23%