Waalhaven en Eemhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhavn Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhavn-va02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.569.563 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 288.026 2,12%
- Bedrijf - 10 (art. 12) 3.492 0,03%
- Bedrijf - 11 (art. 13) 42.485 0,31%
- Bedrijf - 12 (art. 14) 232.183 1,71%
- Bedrijf - 14 (art. 15) 114 0,00%
- Bedrijf - 15 (art. 16) 21.866 0,16%
- Bedrijf - 16 (art. 17) 192.924 1,42%
- Bedrijf - 17 (art. 18) 105.309 0,78%
- Bedrijf - 18 (art. 19) 114.779 0,85%
- Bedrijf - 19 (art. 20) 147.833 1,09%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 405.893 2,99%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 40.829 0,30%
- Bedrijf - 4 (art. 6) 1.194.761 8,80%
- Bedrijf - 5 (art. 7) 56.803 0,42%
- Bedrijf - 6 (art. 8) 585.895 4,32%
- Bedrijf - 7 (art. 9) 185.229 1,37%
- Bedrijf - 8 (art. 10) 169.222 1,25%
- Bedrijf - 9 (art. 11) 113.746 0,84%
- Bedrijf - Andere havengerelateerde activiteiten (art. 21) 49.030 0,36%
- Bedrijf - Containers (art. 22) 257.609 1,90%
- Bedrijf - Distributie (art. 23) 31.078 0,23%
- Bedrijf - Empty depots (art. 24) 664.429 4,90%
- Bedrijf - Maritieme dienstverlening (art. 25) 77.012 0,57%
- Bedrijf - Maritieme industrie en dienstverlening (art. 26) 289.239 2,13%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 27) 12.122 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 28) 4.548 0,03%
- Bedrijf - Overig droog massagoed (art. 29) 121.700 0,90%
- Bedrijf - Overig stukgoed (art. 30) 193.300 1,42%
- Bedrijf - Utilities (art. 31) 76.830 0,57%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 32) 9.151 0,07%

- Cultuur en ontspanning (art. 33) 176 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 34) 2.055 0,02%

- Gemengd - 1 (art. 35) 3.255 0,02%
- Gemengd - 2 (art. 36) 54.238 0,40%
- Gemengd - 3 (art. 37) 1.000 0,01%

- Groen (art. 38) 297.727 2,19%

- Horeca (art. 39) 1.512 0,01%

- Kantoor (art. 40) 72.537 0,53%

- Maatschappelijk - 1 (art. 41) 26.558 0,20%
- Maatschappelijk - 2 (art. 42) 1.866 0,01%

- Recreatie - Volkstuin (art. 43) 14.634 0,11%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 44) 37.738 0,28%

- Tuin (art. 45) 50.079 0,37%

- Verkeer - Erf (art. 46) 1.349 0,01%
- Verkeer - Garagebox (art. 47) 438 0,00%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 48) 571.901 4,21%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 49) 199.463 1,47%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 50) 858.418 6,33%

- Water - 1 (art. 51) 5.650.474 41,64%
- Water - 2 (art. 52) 4.974 0,04%

- Wonen (art. 53) 31.555 0,23%
- Wonen - Berging (art. 54) 180 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 55) 37.963 0,28%
- Leiding - Hoogspanning (art. 56) 178.996 1,32%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 57) 43.225 0,32%
- Leiding - Leidingstrook (art. 58) 6.612 0,05%
- Leiding - Olie (art. 59) 895 0,01%
- Leiding - Water (art. 60) 68.372 0,50%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 61) 337.676 2,49%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 62) 181.238 1,34%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 63) 7.392.149 54,48%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 64) 5.658.500 41,70%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 65) 1.038.188 7,65%

- Waterstaat - Waterkering (art. 66) 490.492 3,61%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 67) 13.277 0,10%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 74) 1.976.862 14,57%

- veiligheidszone - bevi (art. 75) 480.952 3,54%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 76) 122.820 0,91%

- vrijwaringszone - straalpad 1 (art. 71.1) 196.345 1,45%
- vrijwaringszone - straalpad 2 (art. 71.2) 606.233 4,47%