7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kop van Feijenoord heeft op 13-10-2016 de status vastgesteld gekregen door Rotterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rotterdam
Dossier
NL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 831.064 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 39.000 4,69%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 764 0,09%

- Gemengd - 1 (art. 5) 18.864 2,27%
- Gemengd - 2 (art. 6) 20.191 2,43%
- Gemengd - 3 (art. 7) 1.820 0,22%

- Groen (art. 8) 22.615 2,72%

- Maatschappelijk (art. 9) 15.952 1,92%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 10) 13.666 1,64%

- Tuin (art. 11) 33.766 4,06%

- Verkeer - Erf (art. 12) 5.429 0,65%
- Verkeer - Garagebox (art. 13) 1.223 0,15%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 14) 22.406 2,70%
- Verkeer - Spoor- en wegverkeer (art. 17) 31.850 3,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 229.933 27,67%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 16) 123.330 14,84%

- Water - 1 (art. 18) 77.938 9,38%
- Water - 2 (art. 19) 83.167 10,01%

- Wonen (art. 20) 64.800 7,80%

- Woongebied - 1 (art. 21) 22.039 2,65%
- Woongebied - 2 (art. 22) 2.313 0,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 538.023 64,74%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 115.667 13,92%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 177.374 21,34%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 2.840 0,34%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 72.108 8,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 32) 22.199 2,67%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 33) 2.313 0,28%