Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kop van Feijenoord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam
DossierNL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 831.064 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 39.000 4,69%
- Bedrijf (art. 3) 39.000 4,69%
Cultuur en ontspanning 764 0,09%
- Cultuur en ontspanning (art. 4) 764 0,09%
Gemengd 40.875 4,92%
- Gemengd - 1 (art. 5) 18.864 2,27%
- Gemengd - 2 (art. 6) 20.191 2,43%
- Gemengd - 3 (art. 7) 1.820 0,22%
Groen 22.615 2,72%
- Groen (art. 8) 22.615 2,72%
Maatschappelijk 15.952 1,92%
- Maatschappelijk (art. 9) 15.952 1,92%
Sport 13.666 1,64%
- Sport - Sport- en speelterrein (art. 10) 13.666 1,64%
Tuin 33.766 4,06%
- Tuin (art. 11) 33.766 4,06%
Verkeer 414.172 49,84%
- Verkeer - Erf (art. 12) 5.429 0,65%
- Verkeer - Garagebox (art. 13) 1.223 0,15%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 14) 22.406 2,70%
- Verkeer - Spoor- en wegverkeer (art. 17) 31.850 3,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 229.933 27,67%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 16) 123.330 14,84%
Water 161.104 19,39%
- Water - 1 (art. 18) 77.938 9,38%
- Water - 2 (art. 19) 83.167 10,01%
Wonen 64.800 7,80%
- Wonen (art. 20) 64.800 7,80%
Woongebied 24.352 2,93%
- Woongebied - 1 (art. 21) 22.039 2,65%
- Woongebied - 2 (art. 22) 2.313 0,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 833.905 100,34%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 538.023 64,74%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 115.667 13,92%
Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 177.374 21,34%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 2.840 0,34%
Waterstaat 72.108 8,68%
Waterstaat - Waterkering (art. 27) 72.108 8,68%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 22.199 2,67%
vrijwaringszone - spoor (art. 32) 22.199 2,67%
Wetgevingzone 2.313 0,28%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 33) 2.313 0,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kop van Feijenoord vastgesteld 13-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Terrassen vastgesteld 19-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Scheepvaartkwartier onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Afrikaanderwijk onherroepelijk 28-02-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parkstad onherroepelijk 07-12-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Inwoners die vertrokken zijn naar onbekende bestemming 20-06-2019 20-08-2019 detail
overig Beleidsregels Primaire waterkeringen in ontwerp Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 20-06-2019 20-08-2019 detail
overig Kennisgeving beschikking Logistic Centre Rotterdam B.V. 20-06-2019 20-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lodewijk Pincoffsweg Rotterdam detail
Louis Pregerkade Rotterdam detail
W.G. Witteveenplein Rotterdam detail
Entrepotstraat Rotterdam detail
Laan op Zuid Rotterdam detail
Levie Vorstkade Rotterdam detail
Factorij Rotterdam detail
Stoomtramweg Rotterdam detail
J.B. Bakemakade Rotterdam detail
Oranjeboomstraat Rotterdam detail

Meer weten over adressen?