Kop van Feijenoord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1064KopvFeijenrd-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 831.064 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 39.000 4,69%

- Cultuur en ontspanning (art. 4) 764 0,09%

- Gemengd - 1 (art. 5) 18.864 2,27%
- Gemengd - 2 (art. 6) 20.191 2,43%
- Gemengd - 3 (art. 7) 1.820 0,22%

- Groen (art. 8) 22.615 2,72%

- Maatschappelijk (art. 9) 15.952 1,92%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 10) 13.666 1,64%

- Tuin (art. 11) 33.766 4,06%

- Verkeer - Erf (art. 12) 5.429 0,65%
- Verkeer - Garagebox (art. 13) 1.223 0,15%
- Verkeer - Parkeergarage (art. 14) 22.406 2,70%
- Verkeer - Spoor- en wegverkeer (art. 17) 31.850 3,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 229.933 27,67%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 16) 123.330 14,84%

- Water - 1 (art. 18) 77.938 9,38%
- Water - 2 (art. 19) 83.167 10,01%

- Wonen (art. 20) 64.800 7,80%

- Woongebied - 1 (art. 21) 22.039 2,65%
- Woongebied - 2 (art. 22) 2.313 0,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 538.023 64,74%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 115.667 13,92%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 177.374 21,34%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 2.840 0,34%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 72.108 8,68%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 32) 22.199 2,67%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 33) 2.313 0,28%