7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Blijdorp-Bergpolder heeft op 02-02-2017 de status vastgesteld gekregen door Rotterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rotterdam
Dossier
NL.IMRO.0599.BP1068BlijBergpld
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0599.BP1068BlijBergpld-va01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.322.355 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 6.744 0,51%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 804 0,06%

- Gemengd - 1 (art. 5) 47.856 3,62%
- Gemengd - 2 (art. 6) 9.755 0,74%
- Gemengd - 3 (art. 7) 356 0,03%
- Gemengd - 4 (art. 8) 5.015 0,38%
- Gemengd - 5 (art. 9) 3.866 0,29%
- Gemengd - 6 (art. 10) 5.810 0,44%
- Gemengd - 7 (art. 11) 1.713 0,13%

- Groen (art. 12) 138.754 10,49%

- Maatschappelijk - 1 (art. 13) 33.314 2,52%
- Maatschappelijk - 2 (art. 14) 935 0,07%

- Recreatie - Jacht- en passantenhaven (art. 15) 32.318 2,44%
- Recreatie - Schoolwerktuin (art. 16) 20.519 1,55%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 17) 4.805 0,36%
- Sport - Zwembad (art. 18) 9.096 0,69%

- Tuin - 1 (art. 19) 217.443 16,44%
- Tuin - 2 (art. 20) 2.421 0,18%

- Verkeer - Autosnelweg (art. 21) 77.858 5,89%
- Verkeer - Erf (art. 22) 3.955 0,30%
- Verkeer - Garagebox (art. 23) 1.424 0,11%
- Verkeer - Spoorverkeer (art. 24) 5.359 0,41%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 25) 267.478 20,23%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 26) 171.884 13,00%

- Water - 1 (art. 27) 10.794 0,82%
- Water - 2 (art. 28) 36.976 2,80%

- Wonen (art. 29) 205.099 15,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 30) 13.165 1,00%
- Leiding - Water (art. 31) 21.015 1,59%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 32) 2.258 0,17%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 33) 17.317 1,31%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 34) 1.302.780 98,52%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 1.070.192 80,93%

- Waterstaat - Waterkering (art. 36) 35.518 2,69%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 37) 24.764 1,87%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - spoor (art. 41.1) 37.692 2,85%