Reijeroord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1072Reijeroord Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1072Reijeroord-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.163.088 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 15.272 1,31%

- Bedrijf (art. 4) 4.912 0,42%
- Bedrijf - Energiewinning en -verwerking (art. 5) 13.134 1,13%
- Bedrijf - Gemeentewerf (art. 6) 1.097 0,09%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 139 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 8) 2.939 0,25%
- Gemengd - 2 (art. 9) 4.612 0,40%
- Gemengd - 3 (art. 10) 846 0,07%

- Groen (art. 11) 295.745 25,43%
- Groen - 1 (art. 12) 16.144 1,39%

- Maatschappelijk - 1 (art. 13) 33.666 2,89%

- Recreatie (art. 14) 13.642 1,17%
- Recreatie - Nutstuin (art. 15) 10.056 0,86%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 46.984 4,04%

- Sport (art. 17) 14.354 1,23%
- Sport - Sport- en speelterrein (art. 18) 48.845 4,20%

- Tuin (art. 19) 74.098 6,37%

- Verkeer - Autosnelweg (art. 20) 138.157 11,88%
- Verkeer - Garagebox (art. 21) 2.288 0,20%
- Verkeer - Openbaar vervoerstation (art. 22) 32.294 2,78%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 23) 26.363 2,27%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 24) 162.469 13,97%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 25) 65.360 5,62%

- Water - 1 (art. 26) 39.521 3,40%

- Wonen - 1 (art. 27) 25.689 2,21%
- Wonen - 2 (art. 28) 34.151 2,94%
- Wonen - 4 (art. 29) 30.479 2,62%
- Wonen - 5 (art. 30) 3.150 0,27%
- Wonen - 6 (art. 31) 896 0,08%
- Wonen - Berging (art. 32) 653 0,06%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 33) 5.133 0,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 34) 12.398 1,07%
- Leiding - Hoogspanning (art. 35) 5.113 0,44%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 36) 3.934 0,34%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 37) 4.860 0,42%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 38) 211.193 18,16%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 39) 16.558 1,42%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 40) 926.544 79,66%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 71.981 6,19%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 42) 54.500 4,69%