7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kleiwegkwartier heeft op 27-09-2018 de status vastgesteld gekregen door Rotterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rotterdam
Dossier
NL.IMRO.0599.BP1083Kleiwegkwart
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0599.BP1083Kleiwegkwart-va03
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 935.370 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 5.028 0,54%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 65.533 7,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.400 0,15%
- Bedrijf - Tramremise (art. 6) 7.972 0,85%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 2.275 0,24%

- Gemengd - 1 (art. 8) 27.910 2,98%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.812 0,19%
- Gemengd - 3 (art. 10) 15.947 1,70%
- Gemengd - 4 (art. 11) 6.739 0,72%

- Groen (art. 12) 90.563 9,68%

- Horeca (art. 13) 115 0,01%

- Maatschappelijk - 1 (art. 14) 28.885 3,09%
- Maatschappelijk - 2 (art. 15) 6.651 0,71%

- Recreatie - Jacht- en passantenhaven (art. 16) 2.555 0,27%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 17) 45.199 4,83%

- Tuin (art. 18) 180.678 19,32%

- Verkeer - Erf (art. 19) 27.378 2,93%
- Verkeer - Garagebox (art. 20) 2.989 0,32%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 170.988 18,28%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 22) 75.272 8,05%

- Water - 1 (art. 23) 9.377 1,00%
- Water - 2 (art. 24) 9.655 1,03%

- Wonen (art. 25) 147.945 15,82%
- Wonen - Uit te werken (art. 26) 2.503 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 27) 11.464 1,23%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 79.641 8,51%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 855.663 91,48%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 30) 59.181 6,33%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 37.720 4,03%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 32) 11.695 1,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 37.1) 663 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 37.2) 531 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 37.3) 2.876 0,31%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 37.4) 2.853 0,31%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 935.370 100%
Enkelbestemming 0,27%