Kleiwegkwartier

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1083Kleiwegkwart Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1083Kleiwegkwart-va03 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 935.370 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 5.028 0,54%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 65.533 7,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.400 0,15%
- Bedrijf - Tramremise (art. 6) 7.972 0,85%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 2.275 0,24%

- Gemengd - 1 (art. 8) 27.910 2,98%
- Gemengd - 2 (art. 9) 1.812 0,19%
- Gemengd - 3 (art. 10) 15.947 1,70%
- Gemengd - 4 (art. 11) 6.739 0,72%

- Groen (art. 12) 90.563 9,68%

- Horeca (art. 13) 115 0,01%

- Maatschappelijk - 1 (art. 14) 28.885 3,09%
- Maatschappelijk - 2 (art. 15) 6.651 0,71%

- Recreatie - Jacht- en passantenhaven (art. 16) 2.555 0,27%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 17) 45.199 4,83%

- Tuin (art. 18) 180.678 19,32%

- Verkeer - Erf (art. 19) 27.378 2,93%
- Verkeer - Garagebox (art. 20) 2.989 0,32%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 170.988 18,28%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 22) 75.272 8,05%

- Water - 1 (art. 23) 9.377 1,00%
- Water - 2 (art. 24) 9.655 1,03%

- Wonen (art. 25) 147.945 15,82%
- Wonen - Uit te werken (art. 26) 2.503 0,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 27) 11.464 1,23%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 79.641 8,51%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 855.663 91,48%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 30) 59.181 6,33%

- Waterstaat - Waterkering (art. 31) 37.720 4,03%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 32) 11.695 1,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 37.1) 663 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 37.2) 531 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 37.3) 2.876 0,31%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 37.4) 2.853 0,31%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 0,27%