7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bospolder - Tussendijken heeft op 16-07-2019 de status ontwerp gekregen door Rotterdam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Rotterdam
Dossier
NL.IMRO.0599.BP1095BospTussend
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0599.BP1095BospTussend-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 848.608 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 81 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 4) 4.154 0,49%
- Gemengd - 2 (art. 5) 19.916 2,35%
- Gemengd - 3 (art. 6) 22.422 2,64%
- Gemengd - 4 (art. 7) 1.279 0,15%
- Gemengd - 5 (art. 8) 33.917 4,00%
- Gemengd - 6 (art. 9) 3.749 0,44%
- Gemengd - 7 (art. 10) 5.927 0,70%

- Groen (art. 11) 83.375 9,82%

- Horeca (art. 12) 330 0,04%

- Kantoor (art. 13) 485 0,06%

- Maatschappelijk - 1 (art. 14) 17.413 2,05%
- Maatschappelijk - 2 (art. 15) 18.198 2,14%

- Sport - Sport- en speelterrein (art. 16) 3.078 0,36%

- Tuin (art. 17) 87.539 10,32%

- Verkeer - Erf (art. 18) 2.923 0,34%
- Verkeer - Garagebox (art. 19) 561 0,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 204.403 24,09%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 21) 164.279 19,36%

- Water (art. 22) 13.248 1,56%

- Wonen (art. 23) 153.327 18,07%
- Wonen - Berging (art. 24) 1.104 0,13%
- Wonen - Bijzonder woongebouw (art. 25) 6.899 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 26) 15.772 1,86%
- Leiding - Water (art. 27) 24.820 2,92%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 18.433 2,17%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 55.637 6,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 760.654 89,64%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 13.884 1,64%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 32) 57.413 6,77%

- Waterstaat - Waterkering (art. 33) 61.640 7,26%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 34) 4.209 0,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 37.1) 200.078 23,58%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.2) 55.459 6,54%
- vrijwaringszone - spoor (art. 37.3) 25.339 2,99%