IJsselmonde-Centrum, Eerste partiële herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1110IJsCentr1ph Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1110IJsCentr1ph-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.033 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 2.709 44,90%
- Wonen - 1 (art. 3) 156 2,59%
- Wonen - 2 (art. 3) 3.168 52,51%