Maasvlakte 2 (2018)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP1111Maasvlakte2 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0599.BP1111Maasvlakte2-va02 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 47.888.580 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 5.979.706 12,49%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 293.610 0,61%
- Bedrijf - 3 (art. 5) 1.361.028 2,84%
- Bedrijf - 4 (art. 6) 211.044 0,44%
- Bedrijf - 5 (art. 7) 1.100.929 2,30%
- Bedrijf - 6 (art. 8) 329.291 0,69%
- Bedrijf - 7 (art. 9) 420.989 0,88%
- Bedrijf - 8 (art. 10) 907.688 1,90%

- Waterstaatkundige doeleinden (art. 14) 2.207.578 4,61%

- Verkeer (art. 11) 2.967.688 6,20%

- Water - 1 (art. 12) 24.862.644 51,92%
- Water - 2 (art. 13) 7.246.385 15,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 56.139 0,12%
- Leiding - Hoogspanning (art. 16) 304.835 0,64%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 18.435 0,04%
- Leiding - Leidingstrook (art. 18) 1.357.751 2,84%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 763.529 1,59%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 5.364.828 11,20%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 9.649.441 20,15%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 22) 32.110.781 67,05%

- Waterstaat - Waterkering (art. 23) 44.892 0,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone (art. 12) 9.353.738 19,53%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 585.609 1,22%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 26) 29.063 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 27) 719.661 1,50%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 28) 546 0,00%