Tuin van Noord

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP2077TuinvNoord-va01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 31.713 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 16.624 52,42%

- Groen (art. 4) 15.089 47,58%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 31.713 100,00%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 6) 7.681 24,22%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan