Noordelijk Niertje (oost)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP2079NrdNiertjeO Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0599.BP2079NrdNiertjeO-va01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 19.543 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 3.930 20,11%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 3.674 18,80%

- Wonen (art. 5) 11.939 61,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 6) 19.543 100,00%

- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 7) 308 1,58%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Leendert Butterstraat
Laantje van Vredebest