Aalscholverlocatie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP2127Aalscholverl Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0599.BP2127Aalscholverl-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.314 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 1.236 53,42%

- Wonen (art. 4) 1.078 46,58%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 2.314 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Mezenstraat