Transformatie Europointtorens II en III

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Rotterdam Dossier NL.IMRO.0599.BP2128EP2en3 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0599.BP2128EP2en3-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 12.700 100%

Enkelbestemming m2 %
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 9.045 71,22%

- Wonen (art. 4) 3.655 28,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 12.700 100,00%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 6) 3.211 25,28%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 9.1) 12.700 100,00%
- geluidzone - industrie 2 (art. 9.2) 12.700 100,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 9.3) 12.700 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Galvanistraat