Bestemmingsplan Havens

Bestemmingsplan Havens heeft op 16-09-2015 de status vastgesteld gekregen door Schiedam.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Schiedam
Dossier
NL.IMRO.0606.BP0023
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0606.BP0023-0003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.222.451 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 1.967 0,09%

- Bedrijventerrein (art. 4) 211.505 9,52%
- Bedrijventerrein - Haven (art. 5) 802.705 36,12%

- Gemengd (art. 6) 40.595 1,83%

- Groen - 1 (art. 7) 38.024 1,71%
- Groen - 2 (art. 8) 6.288 0,28%

- Kantoor (art. 9) 18.523 0,83%

- Sport (art. 10) 5.472 0,25%

- Verkeer (art. 11) 10.034 0,45%
- Verkeer - Verblijfgebied (art. 12) 121.065 5,45%

- Water (art. 13) 957.446 43,08%

- Wonen (art. 14) 8.827 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 1.250.182 56,25%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 15) 957.446 43,08%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 16) 11.240 0,51%

- Waterstaat - Waterkering (art. 17) 1.236.196 55,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone (art. 21.1) 751.153 33,80%

- milieuzone - gezoneerd industrieterrein (art. 21.2) 1.472.409 66,25%

- overige zone - water en havengebonden bedrijven (art. 5) 584.026 26,28%

- veiligheidszone - bevi (art. 21.3) 9.644 0,43%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen A (art. 21.4) 66.847 3,01%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen B (art. 21.4) 41.440 1,86%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 5) 12.415 0,56%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied-1 (art. 23.2) 3.468 0,16%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied-2 (art. 23.3) 7.023 0,32%