6.6

Bestemmingsplan Portland

Bestemmingsplan Portland heeft op 14-02-2014 de status vastgesteld gekregen door Albrandswaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Albrandswaard
Dossier
NL.IMRO.0613.BPPortland
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0613.BPPortland-VST2
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.282.928 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 6.876 0,30%
- Bedrijf - Uit te werken (art. 19) 23.849 1,04%

- Gemengd (art. 4) 5.713 0,25%

- Groen (art. 5) 134.496 5,89%
- Groen - Park (art. 6) 48.353 2,12%

- Kantoor - Uit te werken (art. 20) 7.948 0,35%

- Maatschappelijk (art. 7) 13.972 0,61%

- Natuur (art. 8) 294.257 12,89%

- Recreatie (art. 9) 337.888 14,80%

- Tuin (art. 10) 83.860 3,67%

- Verkeer (art. 11) 245.462 10,75%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 261.917 11,47%

- Water (art. 13) 414.078 18,14%

- Wonen (art. 14) 363.418 15,92%
- Wonen - Boerderij (art. 15) 27.414 1,20%
- Wonen - Halfvrijstaand (art. 16) 3.873 0,17%
- Wonen - Vrijstaand (art. 17) 6.194 0,27%
- Wonen - Vrijstaand Geschakeld (art. 18) 3.167 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 44.181 1,94%
- Leiding - Hoogspanning (art. 22) 23.834 1,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 60.129 2,63%
- Leiding - Olie (art. 24) 22.478 0,98%
- Leiding - Water (art. 25) 6.784 0,30%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 19.613 0,86%
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 26) 2.263.315 99,14%

- Waterstaat (art. 27) 67.704 2,97%
- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 69.563 3,05%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 30) 897.513 39,31%

- veiligheidszone - leiding (art. 30) 170.887 7,49%
- veiligheidszone - leiding olie (art. 30) 70.395 3,08%
- veiligheidszone - lpg (art. 30) 5.029 0,22%
- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 30) 134.081 5,87%

- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 30) 128.428 5,63%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 33) 93.441 4,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 33) 4.524 0,20%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Bedrijf - Uit te werken , dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 2.282.928 100%
Enkelbestemming 1,04%
Enkelbestemming 0,35%