Sanering glastuinbouw cluster Achterstrypseweg 5 Rockanje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westvoorne Dossier NL.IMRO.0614.0000bpClusterAchtw Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0614.0000bpClusterAchtw-0100 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 89.662 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 34.060 37,99%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 19.256 21,48%

- Wonen (art. 5) 36.346 40,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 1.876 2,09%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 7) 15.689 17,50%
- Leiding - Olie (art. 8) 1.245 1,39%
- Leiding - Riool (art. 9) 1.373 1,53%

- Waarde - Archeologie (art. 10) 89.662 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 14.1) 40.404 45,06%

- veiligheidszone - olieleiding (art. 14.2) 6.171 6,88%