Molendijk 8

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westvoorne Dossier NL.IMRO.0614.1209waboMolen8 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0614.1209waboMolen8-0010 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 10.293 100%

Besluitgebied naam m2 %
Molendijk 8 10.293 100%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Molendijk