Sanering glastuinbouw Blindeweg / Langeweg Rockanje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westvoorne
DossierNL.IMRO.0614.1210bpBlindewgLang
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0614.1210bpBlindewgLang-0100
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 12-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 73.525 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 66.712 90,73%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 66.712 90,73%
Wonen 6.813 9,27%
- Wonen (art. 4) 6.813 9,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 73.525 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 73.525 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Sanering glastuinbouw Blindeweg / Langeweg Rockanje detail kaart
Parapluherziening erfafscheiding, BenB gastenverblijf en parkeren detail kaart
Langeweg 7 Rockanje detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 detail
Vastelling en aanpassing van begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2020 (kadernota 2020-2023) detail
Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2019 detail
Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 detail
Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor het jaar 2019 van het openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2019-2020 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Blindeweg Rockanje detail
Langeweg Rockanje detail

Meer weten over adressen?