Sanering glastuinbouw Blindeweg / Langeweg Rockanje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Westvoorne Dossier NL.IMRO.0614.1210bpBlindewgLang Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0614.1210bpBlindewgLang-0100 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 73.525 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 66.712 90,73%

- Wonen (art. 4) 6.813 9,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 73.525 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Blindeweg
Langeweg