7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne heeft op 19-06-2019 de status ontwerp gekregen door Westvoorne.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Westvoorne
Dossier
NL.IMRO.0614.OPgemWestvoorne
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0614.OPgemWestvoorne-OWOP
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 45.560.556 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur - Natuur en landschapselementen (art. 17) 13.822.873 30,34%

- Duingebied (art. 64) 11.244.042 24,68%
- Glastuinbouwgebied - Tinte (art. 69) 3.216.181 7,06%
- Jonge Zeekleipolder (art. 67) 6.615.235 14,52%
- Noordrand (art. 68) 3.959.448 8,69%
- Oude Zeekleipolder (art. 66) 13.855.205 30,41%
- Zanderijen (art. 65) 6.670.445 14,64%

- Verkeer (art. 54) 337.674 0,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 57) 160.575 0,35%
- Leiding - Hoogspanning (art. 59) 23.964 0,05%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 60) 475.743 1,04%
- Leiding - Olie (art. 58) 48.087 0,11%
- Leiding - Riool (art. 61) 155.920 0,34%
- Leiding - Water (art. 62) 174.299 0,38%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 145) 2.066.387 4,54%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 146) 6.410.631 14,07%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 147) 31.858.951 69,93%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 148) 3.143.035 6,90%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 149) 1.711.033 3,76%
- Waarde - Archeologie Amk (art. 144) 370.520 0,81%

- Waterstaat - Waterkering (art. 63) 282.653 0,62%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 134) 15.595.347 34,23%

- overige zone - algemene regels (art. 154) 45.560.556 100,00%
- overige zone - algemene voorwaarden (art. 70) 42.344.375 92,94%
- overige zone - antidubbeltelregel (art. 155) 45.560.556 100,00%
- overige zone - begripsbepalingen (art. 158) 45.560.556 100,00%
- overige zone - bestaande bebouwing (art. 71) 45.560.556 100,00%
- overige zone - bouwen binnen leidingstrook (art. 127) 920.590 2,02%
- overige zone - bouwen binnen waterkering (art. 128) 282.653 0,62%
- overige zone - evenementen (art. 142) 45.560.556 100,00%
- overige zone - grondgebruik (art. 55) 34.316.514 75,32%
- overige zone - grondgebruik duingebied (art. 56) 11.244.042 24,68%
- overige zone - houtopstanden (art. 153) 45.560.556 100,00%
- overige zone - milieu (art. 138) 45.560.556 100,00%
- overige zone - nieuwbouwwoning (art. 81) 118.143 0,26%
- overige zone - openbaar gebied (art. 126) 45.560.556 100,00%
- overige zone - overgangsrecht (art. 156) 45.560.556 100,00%
- overige zone - parkeren (art. 139) 45.560.556 100,00%
- overige zone - reclame-uitingen (art. 143) 45.560.556 100,00%
- overige zone - reservering buisleidingen (art. 135) 218.699 0,48%
- overige zone - slotregel (art. 157) 45.560.556 100,00%
- overige zone - stikstof (art. 140) 45.560.556 100,00%
- overige zone - welstand (art. 141) 45.560.556 100,00%
- overige zone - wijze van meten (art. 159) 45.560.556 100,00%

- veiligheidszone - havengebied (art. 136) 33.074 0,07%
- veiligheidszone - risicocontour (art. 137) 314.606 0,69%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 150) 929.446 2,04%