Keizersdijk 78a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hoeksche Waard
DossierNL.IMRO.0617.bpKeizersdijk78a
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0617.bpKeizersdijk78a-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.545 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 14.545 100,00%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 14.545 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 793 5,46%
Waarde - Archeologie (art. 4) 793 5,46%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Keizersdijk 78a detail kaart
Keizersdijk 78a detail kaart
Keizersdijk 78a detail kaart
gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Strijen - Buitengebied detail kaart
Reactieve aanwijzing Gemeente Strijen - Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Financiële verordening gemeente Hoeksche Waard 2019 detail
Aansluitverordening riolering 2019 detail
Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019 detail
APV Ontheffing Strijen detail
APV Vwrgunning Evenement detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keizersdijk Strijen detail

Meer weten over adressen?