7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Fort Everdingen heeft op 06-01-2017 de status voorontwerp gekregen door Vijfheerenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Vijfheerenlanden
Dossier
NL.IMRO.0620.BP0031
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0620.BP0031-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 55.436 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd - Fort (art. 3) 25.592 46,16%

- Natuur (art. 4) 11.815 21,31%

- Water (art. 5) 18.029 32,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 18.962 34,20%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 32.482 58,59%
- Waarde - Nieuwe Hollandse Waterlinie (art. 8) 55.436 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 9) 2.965 5,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - kernzone (art. 8.3.1) 55.436 100,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 12.1) 20.703 37,35%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Noodweg