7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dorpskernen 2014 heeft op 16-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.0623.BP1450DK001
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0623.BP1450DK001-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.513.826 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 38.129 2,52%

- Bedrijf (art. 4) 8.405 0,56%

- Centrum (art. 5) 13.543 0,89%

- Detailhandel (art. 6) 2.570 0,17%

- Gemengd (art. 7) 22.552 1,49%

- Groen (art. 8) 106.893 7,06%

- Horeca (art. 9) 2.216 0,15%

- Maatschappelijk (art. 10) 44.307 2,93%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 9.338 0,62%

- Recreatie (art. 12) 6.305 0,42%

- Sport (art. 13) 43.697 2,89%

- Tuin (art. 14) 3.342 0,22%

- Verkeer (art. 15) 367.830 24,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 13.609 0,90%

- Water (art. 17) 137.071 9,05%
- Water - Natuur (art. 18) 10.340 0,68%
- Water - Waterweg (art. 19) 16.223 1,07%

- Wonen (art. 20) 667.456 44,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 14.745 0,97%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 106.856 7,06%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 337.804 22,31%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 84.925 5,61%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 25) 185.405 12,25%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 26) 227.515 15,03%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 26.555 1,75%

- Waterstaat - Waterkering (art. 28) 69.080 4,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - lpg (art. 32.1) 5.254 0,35%

- vrijwaringszone - dijk (art. 32.6) 10.472 0,69%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 32.4) 48.717 3,22%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.4) 11.835 0,78%