Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar - Panden, objecten en archeologie

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Wassenaar
DossierNL.IMRO.0629.BPCULTERF2014
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0629.BPCULTERF2014-ON02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 15-06-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 62.404.982 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 68.395.655 109,60%
Waarde - Archeologie 2 (art. 3) 612.411 0,98%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 43.601.750 69,87%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 16.850.932 27,00%
Waarde - Cultuurhistorie - karakteristieke of beeldbepalende zaak (art. 6) 7.330.562 11,75%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Marlot - Reigersbergen detail kaart
Oude Waalsdorperweg detail kaart
Prinsenwijk detail kaart
woningbouw Bellelaan detail kaart
Oosterdorperweg 197 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Reglement van orde toetsingscommissie urgentieverklaringen juli 2019 detail
Mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring detail
Reglement van orde toetsingscommissie voorrangsverklarigen 2016 van rechtswege vervallen detail
Verordening Werkgeverscommissie detail
Gemeente Wassenaar – Formulieren Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Wassenaarseweg 's-Gravenhage detail
Van Alkemadelaan 's-Gravenhage detail
Katwijkseweg Katwijk detail
Acacialaan Wassenaar detail
Achter de Luifelbaan Wassenaar detail
Achterweg Wassenaar detail
Admiraal Helfrichlaan Wassenaar detail
Adriaan Pauwstraat Wassenaar detail
Adrianastraat Wassenaar detail
Albertinestraat Wassenaar detail

Meer weten over adressen?