7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Rijnlandroute A44 heeft op 22-12-2017 de status ontwerp gekregen door Wassenaar.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Wassenaar
Dossier
NL.IMRO.0629.BPLG2015TB44RLR
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0629.BPLG2015TB44RLR-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 221.485 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 3) 50.608 22,85%

- Bedrijf - Bronbemaling (art. 4) 5.001 2,26%

- Gemengd - Uit te werken (art. 5) 7.304 3,30%

- Groen (art. 6) 11.539 5,21%

- Verkeer - 3 (art. 7) 145.188 65,55%

- Water (art. 8) 1.845 0,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 4.958 2,24%
- Leiding - Hoogspanning (art. 10) 2.310 1,04%
- Leiding - Water (art. 11) 9.346 4,22%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 170.775 77,10%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 12) 50.708 22,89%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 221.484 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 14) 59.534 26,88%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 221.485 100%
Enkelbestemming 3,30%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rijksstraatweg