Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Raaphorstlaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Wassenaar
DossierNL.IMRO.0629.BPLGRAAPHLN
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0629.BPLGRAAPHLN-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-10-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.884 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 480 25,46%
- Natuur (art. 3) 480 25,46%
Wonen 1.405 74,54%
- Wonen - 1 (art. 3) 1.405 74,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.768 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.419 75,31%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 465 24,69%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 1) 1.884 100,00%
Waterstaat 465 24,69%
Waterstaat - Waterkering (art. 3) 465 24,69%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar - Panden, objecten en archeologie detail kaart
Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar - Panden, objecten en archeologie detail kaart
Landelijk Gebied 2015 detail kaart
Landelijk Gebied 2015, Gerechtelijke Uitspraak detail kaart
Voorbereidingsbesluit Cultureel Erfgoed detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Reglement van orde toetsingscommissie urgentieverklaringen juli 2019 detail
Mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring detail
Gemeente Wassenaar – verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een hekwerk rondom het perceel - nabij Raaphorstlaan 19, Wassenaar detail
Reglement van orde toetsingscommissie voorrangsverklarigen 2016 van rechtswege vervallen detail
Rectificatie: aangevraagde omgevingsvergunning: het plaatsen van een hekwerk rondom het perceel – Raaphorstlaan, Wassenaar detail

Vergunningen in de gaten houden?