Herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Raaphorstlaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Wassenaar Dossier NL.IMRO.0629.BPLGRAAPHLN Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0629.BPLGRAAPHLN-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.884 100%

Enkelbestemming m2 %
- Natuur (art. 3) 480 25,46%

- Wonen - 1 (art. 3) 1.405 74,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.419 75,31%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 465 24,69%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 1) 1.884 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 3) 465 24,69%