Geo- en vastgoeddata op locatie:

Parapluherziening Parkeernormen Woerden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woerden
DossierNL.IMRO.0632.bpparkeernormen
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0632.bpparkeernormen-bOW1
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 14-12-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 92.862.340 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Blauwe Meije ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
ontheffing flora en faunawet Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Woerden 22-03-2019 22-03-2019 detail
vuurwerkvergunning Bekendmaking ontbrandingstoestemming, locatie: Exercitieterrein (grasveld) Oostsingel te Woerden 22-03-2019 22-03-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200352) 22-03-2019 22-03-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) 22-03-2019 22-03-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Woerden 22-03-2019 22-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpeldijk Vleuten detail
Bosweg Woerdense Verlaat detail
Meije Nieuwkoop detail
1e Honthorststraat Woerden detail
3e Honthorststraat Woerden detail
A.C. Willinkstraat Woerden detail
Aalberse-lanen Woerden detail
Aalmansteeg Woerden detail
Abeellaan Woerden detail
Acacialaan Woerden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox