Geo- en vastgoeddata op locatie:

Meije 300, Zegveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woerden
DossierNL.IMRO.0632.meije300
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0632.meije300-bVA2
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 931 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 931 100,00%
- Recreatie (art. 3) 931 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 931 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 4) 931 100,00%
Waterstaat 931 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 5) 931 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Blauwe Meije ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Utrechtsestraatweg 112A Woerden (UT063200362) 18-03-2019 18-03-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Kameriklocatie Van Teylingenweg (wegbermen Kamerikse Wetering) (UT063200328) 18-03-2019 18-03-2019 detail
ontheffing flora en faunawet Weigering Ontheffing in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet in de gemeente Woerden 18-03-2019 18-03-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200352) 18-03-2019 18-03-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) 18-03-2019 18-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Meije Zegveld detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten