Geo- en vastgoeddata op locatie:

Blauwe Meije

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Woerden
DossierNL.IMRO.0632.omgvergmeije300
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0632.omgvergmeije300-oOw2
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-01-2017
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 931 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Blauwe Meije 931 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 931 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Blauwe Meije ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Meije 300, Zegveld vastgesteld 07-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Woerden ontwerp 06-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Kennisgeving Bodemverontreiniging in : Defensie-eiland Woerden werkgebied 'Noord' asbestspots A en C (UT063200357) 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Woerden: Wilhelminaweg 46, Defensie eiland Werkgebied Noord Asbestspot F (UT063200363) 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Woerden: Wilhelminaweg 46 Werkgebied midden en noord (UT063200356) 26-06-2019 26-06-2019 detail
gedoogbesluit Gedoogbeschikking voor de aanleg van een weilanddepot aan de Wulverhorstbaan te Woerden, 26-06-2019 26-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Bodemverontreiniging in Kameriklocatie Van Teylingenweg (wegbermen Kamerikse Wetering) (UT063200328) 26-06-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Meije Zegveld detail

Meer weten over adressen?