Bestemmingsplan Bestemmingsplan Dorpskernen

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Dorpskernen heeft op 03-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.0643.BP1210DK001
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0643.BP1210DK001-VA01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.477.894 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.385 0,26%

- Bedrijf (art. 3) 20.961 0,85%
- Bedrijf (art. 4) 89.245 3,60%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 5) 727 0,03%

- Centrum (art. 4) 28.494 1,15%
- Centrum (art. 5) 6.276 0,25%
- Centrum (art. 6) 17.214 0,69%

- Detailhandel (art. 5) 3.382 0,14%

- Gemengd (art. 6) 8.680 0,35%
- Gemengd - Bedrijf en recreatie (art. 10) 2.024 0,08%

- Groen (art. 10) 6.130 0,25%
- Groen (art. 7) 99.580 4,02%
- Groen (art. 8) 95.105 3,84%

- Horeca (art. 8) 792 0,03%

- Kantoor (art. 12) 79 0,00%
- Kantoor (art. 9) 2.084 0,08%

- Maatschappelijk (art. 10) 55.335 2,23%
- Maatschappelijk (art. 11) 3.121 0,13%
- Maatschappelijk (art. 13) 1.350 0,05%

- Recreatie (art. 11) 12.125 0,49%
- Recreatie (art. 12) 18.718 0,76%
- Recreatie (art. 14) 1.310 0,05%

- Sport (art. 12) 58.632 2,37%
- Sport (art. 13) 47.939 1,93%

- Tuin (art. 13) 14.659 0,59%
- Tuin (art. 14) 6.411 0,26%
- Tuin (art. 16) 1.875 0,08%

- Verkeer (art. 14) 257.667 10,40%
- Verkeer (art. 15) 261.921 10,57%

- Water (art. 15) 57.537 2,32%
- Water (art. 16) 253.454 10,23%
- Water (art. 18) 3.776 0,15%

- Wonen (art. 16) 641.402 25,88%
- Wonen (art. 17) 336.515 13,58%
- Wonen (art. 19) 46.235 1,87%
- Wonen - Uit te werken (art. 18) 6.522 0,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 1.495 0,06%
- Leiding - Water (art. 22) 3.567 0,14%

- Waarde - Archeologie (art. 19) 142.639 5,76%
- Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 24) 10.574 0,43%

- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 25) 301.653 12,17%
- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 86.816 3,50%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 94.095 3,80%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 10) 8.093 0,33%
- geluidzone - industrie (art. 14) 81 0,00%
- geluidzone - industrie (art. 16) 24.749 1,00%
- geluidzone - industrie (art. 17) 70.858 2,86%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 1 (art. 29) 1.612.083 65,06%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 2 (art. 29) 94.818 3,83%
- milieuzone - waterwingebied (art. 29) 50.483 2,04%

- other: gezoneerd industrieterrein (art. 25) 5.470 0,22%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 2.477.894 100%
Enkelbestemming 0,26%