Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk, 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele Dossier NL.IMRO.0654.BPBB150kVEW2017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0654.BPBB150kVEW2017-0001 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 256.184 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 3) 1.951 0,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 4) 254.233 99,24%