Geo- en vastgoeddata op locatie:

Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk, 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele
DossierNL.IMRO.0654.BPBB150kVEW2017
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0654.BPBB150kVEW2017-0001
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 22-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 14-06-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 256.184 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.951 0,76%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 3) 1.951 0,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 254.233 99,24%
Leiding - Hoogspanning (art. 4) 254.233 99,24%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Borsele 2017 voorontwerp 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010 onherroepelijk 02-06-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag Omgevingsvergunning, Drieweg 7 in Nisse 06-06-2019 06-08-2019 detail
bestemmingsplan VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“KERN HEINKENSZAND, GEDEELTE 2e SUPERMARKT STENEVATE, 2019” 28-05-2019 28-07-2019 detail
overig VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“KERN HEINKENSZAND, GEDEELTE 2e SUPERMARKT STENEVATE, 2019” 28-05-2019 28-07-2019 detail
overig VOORAANKONDIGING RUIMTELIJKE PLANNEN 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?