Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kern Nieuwdorp, gedeelte Hertenweg 32A, 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele
DossierNL.IMRO.0654.BPNDHW32A2017
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0654.BPNDHW32A2017-0001
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 21-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 01-03-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 53.031 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 42.892 80,88%
- Bedrijventerrein (art. 3) 42.892 80,88%
Groen 6.927 13,06%
- Groen (art. 4) 6.927 13,06%
Water 3.212 6,06%
- Water (art. 5) 3.212 6,06%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 53.031 100,00%
geluidzone - industrie (art. 8.1) 53.031 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Borsele 2017 voorontwerp 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014 vastgesteld 02-10-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014 ontwerp 10-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014 voorontwerp 04-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011 onherroepelijk 20-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verlenen Omgevingsvergunning, Europaweg Oost te Nieuwdorp 05-06-2019 05-08-2019 detail
overig VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“KERN HEINKENSZAND, GEDEELTE 2e SUPERMARKT STENEVATE, 2019” 28-05-2019 28-07-2019 detail
bestemmingsplan VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN“KERN HEINKENSZAND, GEDEELTE 2e SUPERMARKT STENEVATE, 2019” 28-05-2019 28-07-2019 detail
overig BEKENDMAKING TOEPASSING COÖRDINATIEREGELING BRANDWEERPOST HEINKENSZAND 23-05-2019 23-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hertenweg Nieuwdorp detail

Meer weten over adressen?