Kern Nieuwdorp, gedeelte Hertenweg 32A, 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele Dossier NL.IMRO.0654.BPNDHW32A2017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0654.BPNDHW32A2017-0001 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 53.031 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 42.892 80,88%

- Groen (art. 4) 6.927 13,06%

- Water (art. 5) 3.212 6,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 8.1) 53.031 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hertenweg