Geo- en vastgoeddata op locatie:

Verdubbeling Sloeweg 2011, 2e herziening, 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele
DossierNL.IMRO.0654.BPSW20112HZ2014
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0654.BPSW20112HZ2014-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-01-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 37.966 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.443 27,51%
- Groen (art. 3) 10.443 27,51%
Verkeer 27.452 72,31%
- Verkeer (art. 4) 27.452 72,31%
Water 70 0,18%
- Water (art. 5) 70 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 17.435 45,92%
Leiding - Gas (art. 6) 17.435 45,92%
Waarde 37.966 100,00%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 8) 5.309 13,98%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 9) 5.952 15,68%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 10) 26.704 70,34%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 21.539 56,73%
geluidzone - industrie (art. 13.1) 21.539 56,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Borsele 2017 voorontwerp 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011, 2e herziening, 2014 vastgesteld 27-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011, 2e herziening, 2014 ontwerp 07-01-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011 onherroepelijk 20-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Verdubbeling Sloeweg 2011, eerste herzienining, 2012 onherroepelijk 30-03-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verlenen Omgevingsvergunning, Laustraat- Merietestraat 's-Heerenhoek 17-06-2019 17-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag Omgevingsvergunning, Merietstraat en van Steestraat te 's-Heerenhoek. 17-06-2019 17-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag Omgevingsvergunning, Molendijk 10 in 's-Heerenhoek 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag Omgevingsvergunning, Stooflaan 17 in 's-Heerenhoek 06-06-2019 06-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?