Verdubbeling Sloeweg 2011, 2e herziening, 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Borsele Dossier NL.IMRO.0654.BPSW20112HZ2014 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0654.BPSW20112HZ2014-0001 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 37.966 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 10.443 27,51%

- Verkeer (art. 4) 27.452 72,31%

- Water (art. 5) 70 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 17.435 45,92%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 8) 5.309 13,98%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 9) 5.952 15,68%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 10) 26.704 70,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 13.1) 21.539 56,73%