Bestemmingsplan Buitengebied Borsele 2017

Bestemmingsplan Buitengebied Borsele 2017 heeft op 29-09-2016 de status voorontwerp gekregen door Borsele.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Borsele
Dossier
NL.IMRO.0654.OPBGB2017
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0654.OPBGB2017-0001
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 174.514.770 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 14) 1.544.521 0,89%

- Natuur (art. 24) 6.713.012 3,85%

- De Poel en heggengebied Nisse (art. 63) 4.584.924 2,63%
- Grootschalige polders (art. 65) 38.624.601 22,13%
- Kleinschalige polders (art. 64) 67.375.781 38,61%
- Waterkering (art. 31) 1.865.758 1,07%
- Windturbine (art. 32) 3.455 0,00%

- Verkeer (art. 28) 3.311.670 1,90%

- Water (art. 30) 50.438.291 28,90%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 17) 455.529 0,26%
- Leiding - Hoogspanning 1 (art. 19) 10.291 0,01%
- Leiding - Hoogspanning 2 (art. 20) 591.143 0,34%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 2.586.253 1,48%
- Leiding - Leidingstrook (art. 21) 980.151 0,56%
- Leiding - Riool (art. 22) 117.239 0,07%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 76) 1.000.494 0,57%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 77) 62.149.316 35,61%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 78) 27.969.151 16,03%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 79) 51.792.568 29,68%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 80) 237.737 0,14%
- Waarde - Natuur en landschap in agrarisch gebied (art. 87) 888.052 0,51%
- Waarde - Natuur en landschap op dijken (art. 88) 6.113.800 3,50%

- Waterstaat - Waterkering (art. 89) 2.742.034 1,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - aanwijzing van zones (art. 75) 123.979.876 71,04%
- geluidzone - handhaven bestaande geluidkwaliteit (art. 74) 38.420.917 22,02%
- geluidzone - industrie (art. 57) 14.455.090 8,28%

- overige zone - aanpassing regels landschappelijke inpassing (art. 71) 121.379.202 69,55%
- overige zone - afvalstoffen verbranden (art. 73) 174.514.770 100,00%
- overige zone - algemeen toelaatbare functies (art. 36) 111.080.823 63,65%
- overige zone - algemeen toelaatbare gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde (art. 61) 174.494.699 99,99%
- overige zone - bebouwing ten behoeve van een indicatief begrensde functie (art. 38) 111.088.336 63,66%
- overige zone - bijzondere overnachtingsplaatsen (art. 62) 123.979.876 71,04%
- overige zone - bouwen anti-hagelgeneratoren en teeltondersteunende voorzieningen (art. 60) 111.080.823 63,65%
- overige zone - bouwen binnen het gebied van de walradarketen (art. 58) 17.494.309 10,02%
- overige zone - bouwen in de nabijheid van leidingen (art. 59.2) 4.671.706 2,68%
- overige zone - delegatiebevoegdheid archeologische verwachtingswaarden (art. 81) 143.160.177 82,03%
- overige zone - jachthaven (art. 16) 26.000 0,01%
- overige zone - Landschappelijke inpassing in Borsselepolder (art. 70) 39.476.929 22,62%
- overige zone - Landschappelijke inpassing in De Poel (art. 66) 17.294.476 9,91%
- overige zone - Landschappelijke inpassing in Herverkavelde oudlandpolders (art. 68) 25.961.127 14,88%
- overige zone - Landschappelijke inpassing in Kleinschalige nieuwlandpolders (art. 67) 26.846.463 15,38%
- overige zone - Landschappelijke inpassing in Kraaijertpolder (art. 69) 11.733.861 6,72%
- overige zone - regels voor beschermwaardige bomen (art. 72) 123.983.544 71,04%
- overige zone - verklarende regels (art. 12) 174.494.699 99,99%
- overige zone - welke regels gelden er nog meer (art. 13) 174.494.699 99,99%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 82) 2.135.437 1,22%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 83) 144.789 0,08%