Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 02-06-2011 de status onherroepelijk gekregen door Goes.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Goes
Dossier
NL.IMRO.0664.0000BPLG01
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0664.0000BPLG01-OH99
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 85.663.681 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.261.358 70,35%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 1.739.267 2,03%

- Bedrijf (art. 5) 385.436 0,45%

- Bos (art. 6) 195.774 0,23%

- Detailhandel (art. 7) 18.778 0,02%

- Groen (art. 8) 29.740 0,03%

- Horeca (art. 9) 39.685 0,05%

- Maatschappelijk (art. 10) 66.770 0,08%

- Natuur (art. 11) 12.974.594 15,15%

- Waardevolle dijk (art. 16) 2.886.268 3,37%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 439.894 0,51%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 202.959 0,24%

- Sport (art. 14) 33.336 0,04%

- Verkeer (art. 15) 4.260.520 4,97%

- Water (art. 17) 1.041.558 1,22%

- Wonen (art. 18) 1.087.570 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 90.706 0,11%
- Leiding - Hoogspanning (art. 20) 504.692 0,59%
- Leiding - Riool (art. 21) 124.122 0,14%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 22) 12.231.561 14,28%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 23) 533.150 0,62%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 9.367 0,01%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 3.649.966 4,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.5) 231.691 0,27%
- geluidzone - spoor (art. 29.5) 10.565.007 12,33%

- luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 29.1.1) 160.469 0,19%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 29.1.2) 6.669.785 7,79%

- other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 1 (art. 29.1.3) 7.055 0,01%
- other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 2 (art. 29.1.3) 64.573 0,08%
- other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 3 (art. 29.1.3) 122.861 0,14%
- other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 4 (art. 29.1.3) 170.334 0,20%
- other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 5 (art. 29.1.3) 102.970 0,12%

- veiligheidszone - bevi (art. 29.6) 149.885 0,17%
- veiligheidszone - lpg (art. 29.2) 64.709 0,08%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.3) 1.048.426 1,22%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.8) 1.320.501 1,54%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 4.6) 725.344 0,85%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 12.6) 28.710 0,03%