Buitengebied 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Goes
DossierNL.IMRO.0664.0000BPLG01
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0664.0000BPLG01-OH99
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 02-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 85.663.681 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 60.261.358 70,35%
- Agrarisch (art. 3) 60.261.358 70,35%
Agrarisch met waarden 1.739.267 2,03%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 1.739.267 2,03%
Bedrijf 385.436 0,45%
- Bedrijf (art. 5) 385.436 0,45%
Bos 195.774 0,23%
- Bos (art. 6) 195.774 0,23%
Detailhandel 18.778 0,02%
- Detailhandel (art. 7) 18.778 0,02%
Groen 29.740 0,03%
- Groen (art. 8) 29.740 0,03%
Horeca 39.685 0,05%
- Horeca (art. 9) 39.685 0,05%
Maatschappelijk 66.770 0,08%
- Maatschappelijk (art. 10) 66.770 0,08%
Natuur 12.974.594 15,15%
- Natuur (art. 11) 12.974.594 15,15%
Overig 2.886.268 3,37%
- Waardevolle dijk (art. 16) 2.886.268 3,37%
Recreatie 642.853 0,75%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 439.894 0,51%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 202.959 0,24%
Sport 33.336 0,04%
- Sport (art. 14) 33.336 0,04%
Verkeer 4.260.520 4,97%
- Verkeer (art. 15) 4.260.520 4,97%
Water 1.041.558 1,22%
- Water (art. 17) 1.041.558 1,22%
Wonen 1.087.570 1,27%
- Wonen (art. 18) 1.087.570 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 719.520 0,84%
Leiding - Gas (art. 19) 90.706 0,11%
Leiding - Hoogspanning (art. 20) 504.692 0,59%
Leiding - Riool (art. 21) 124.122 0,14%
Waarde 12.774.078 14,91%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 22) 12.231.561 14,28%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 23) 533.150 0,62%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 9.367 0,01%
Waterstaat 3.649.966 4,26%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 3.649.966 4,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 10.796.697 12,60%
geluidzone - industrie (art. 29.5) 231.691 0,27%
geluidzone - spoor (art. 29.5) 10.565.007 12,33%
Luchtvaartverkeerzone 6.830.254 7,97%
luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 29.1.1) 160.469 0,19%
luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 29.1.2) 6.669.785 7,79%
Overig 467.792 0,55%
other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 1 (art. 29.1.3) 7.055 0,01%
other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 2 (art. 29.1.3) 64.573 0,08%
other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 3 (art. 29.1.3) 122.861 0,14%
other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 4 (art. 29.1.3) 170.334 0,20%
other: hoogteaanduiding vliegveld - zone 5 (art. 29.1.3) 102.970 0,12%
Veiligheidszone 214.594 0,25%
veiligheidszone - bevi (art. 29.6) 149.885 0,17%
veiligheidszone - lpg (art. 29.2) 64.709 0,08%
Vrijwaringszone 1.048.426 1,22%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.3) 1.048.426 1,22%
Wro-zone 2.074.555 2,42%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.8) 1.320.501 1,54%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 4.6) 725.344 0,85%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 12.6) 28.710 0,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zonnepark Ongereedweg detail kaart
Noordzakweg 21 detail kaart
Bebouwde kom Wilhelminadorp detail kaart
Buitengebied Borsele 2017 detail kaart
Noordzakweg 21 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie detail
Archiefverordening gemeente Goes 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Inlaag Wolphaartsdijk detail
Kostersweg Wolphaartsdijk detail
Lindemansweg Kattendijke detail
Van Strienweg Wolphaartsdijk detail
Stadseweg Wolphaartsdijk detail
Dwarsweg 's-Heer Arendskerke detail
Muidenweg Wolphaartsdijk detail
Nieuwe Kraaijertsedijk 's-Heer Arendskerke detail
Bredeweg Kloetinge detail
Terlucht 's-Heer Arendskerke detail

Meer weten over adressen?