Kruising Troelstralaan-Ringbaan West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Goes
DossierNL.IMRO.0664.BPGN61
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0664.BPGN61-OH99
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 05-08-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.758 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 6.990 41,71%
- Groen (art. 3) 6.990 41,71%
Verkeer 9.768 58,28%
- Verkeer (art. 4) 9.768 58,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.465 38,58%
Waarde - Archeologie (art. 5) 6.465 38,58%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 16.758 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 8) 16.758 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Goese Polder detail kaart
Goes West detail kaart
Kruising Troelstralaan-Ringbaan West detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie detail
Archiefverordening gemeente Goes 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’ detail

Vergunningen in de gaten houden?