Gasthuis Goes

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Goes
DossierNL.IMRO.0664.BPGO19
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0664.BPGO19-VO99
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 11-02-2019
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 2.158 28,40%
- Maatschappelijk (art. 3) 2.158 28,40%
Wonen 5.440 71,60%
- Wonen (art. 4) 5.440 71,60%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.812 76,49%
Waarde - Archeologie 2 (art. 1) 5.812 76,49%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Goes Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie detail
Archiefverordening gemeente Goes 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’ detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kievitlaan Goes detail
Oostsingel Goes detail

Meer weten over adressen?