Fietspad Kattendijke

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Goes Dossier NL.IMRO.0664.OVLG12 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0664.OVLG12-ON99 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 69.543 100%

Besluitgebied naam m2 %
Fietspad Kattendijke 69.543 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%