Fietspad Kattendijke

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Goes
DossierNL.IMRO.0664.OVLG12
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0664.OVLG12-ON99
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 17-12-2014
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 69.543 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Fietspad Kattendijke 69.543 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 69.543 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Fietspad Kattendijke detail kaart
Fietspad Kattendijke detail kaart
Goese Meer detail kaart
Goese Meer detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Goes 2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 detail
Verordening werkgeverscommissie griffie detail
Archiefverordening gemeente Goes 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes-Oost’ detail

Vergunningen in de gaten houden?