Beneden-Leeuwen, de Krozenbogerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal Dossier NL.IMRO.0668.BENKrozenbogerd Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0668.BENKrozenbogerd-OH01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.070 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 11.567 67,76%

- Groen - Waterberging (art. 4) 1.835 10,75%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 2.882 16,88%

- Water (art. 6) 786 4,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 7) 866 5,07%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
de Krozenbogerd