Beneden-Leeuwen, de Krozenbogerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.BENKrozenbogerd
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.BENKrozenbogerd-OH01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-11-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.070 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 11.567 67,76%
- Bedrijf (art. 3) 11.567 67,76%
Groen 1.835 10,75%
- Groen - Waterberging (art. 4) 1.835 10,75%
Verkeer 2.882 16,88%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 2.882 16,88%
Water 786 4,61%
- Water (art. 6) 786 4,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 866 5,07%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 7) 866 5,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bedrijventerreinen detail kaart
Bedrijventerreinen detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente West Maas en Waal - instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Heideakkerweg, Beneden-Leeuwen detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI detail
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland detail
Gemeente West Maas en Waal - Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanleggen van een in- en uitrit - van Heemstraweg 42 04, 6658 KH, in Beneden-Leeuwen (10-7-2019) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Krozenbogerd Beneden-Leeuwen detail

Meer weten over adressen?