Buitengebied, Trambaan 3 en Steenstraat 9, Boven Leeuwen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal
DossierNL.IMRO.0668.BUITram3Steen9
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0668.BUITram3Steen9-BOH1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.101 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 9.101 100,00%
- Wonen (art. 3) 6.786 74,56%
- Wonen - Woongebouw (art. 4) 2.315 25,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.101 100,00%
Waarde - Archeologie - Verwachtingswaarde Hoog (art. 5) 2.915 32,03%
Waarde - Archeologie - Verwachtingswaarde Middel (art. 6) 6.186 67,97%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart
Buitengebied West Maas en Waal correctie 2014 detail kaart
Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeentelijk Belastingkantoor wordt Munitax detail
Verordening op de vertrouwenscommissie 2014 detail
Kennisgeving Plan-MER en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Bestemmingsplan Buitengebied detail
Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Ticheldreef 0 Druten detail
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Steenstraat Boven-Leeuwen detail
Trambaan Boven-Leeuwen detail

Meer weten over adressen?