Buitengebied, Trambaan 3 en Steenstraat 9, Boven Leeuwen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid West Maas en Waal Dossier NL.IMRO.0668.BUITram3Steen9 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0668.BUITram3Steen9-BOH1 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 9.101 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 6.786 74,56%
- Wonen - Woongebouw (art. 4) 2.315 25,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - Verwachtingswaarde Hoog (art. 5) 2.915 32,03%
- Waarde - Archeologie - Verwachtingswaarde Middel (art. 6) 6.186 67,97%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Steenstraat
Trambaan